Sokol 2 – Industar-70 50mm f/2.8

Industar-70 (ИНДУСТАР) 50mm f/2.8 filtr 55mm

Výrobce: Leningradskoe Optiko Mechanichesckoe Objedinenim (LOMO)

Vyráběn v letech: 1977 a 1987

Fotoaparát má vestavěný systém CdS senzorů pro automatické nastavení expozice,
jeho napájení obstarává jedna 1.5V baterie PX 625 (LR9).
Nastavení clony je buď automatické nebo manuální.
Automatický režim funguje jen s funkční baterií!

V mém vlastnictví od roku 2011.